KONKURRENCEBETINGELSER

 

Gældende fra: 01/10/2017

 

Ejeren og formidleren bag hjemmesiden www.organgutanfreedom.org er
Borneo Orangutan Survival Foundation,
Jalan Papandayan No. 10,
Bogor 16151,
West Java, Indonesia respectively Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS),

Herefter omtalt som ”BOSF”

 

INTRODUKTION

Ved at klikke i de relevante bokse på tilmeldingsformularen bekræfter deltagere, at de har læst og forstået Konkurrencebetingelserne og giver samtykke til behandling af de oplyste persondata i overensstemmelse med Privatlivspolitikken.

Ved deltagelse i konkurrence accepterer deltagere at persondata – specifikt: fornavn, efternavn, e-mailadresse og hjemland, samt evt. telefonnummer – sendes til en af de følgende partnere til BOSF – Herefter omtalt som ”Partnere”. Yderligere accepterer deltagere, at de kan kontaktes om opdateringer om konkurrencen og relevante emner. (Se venligst under ”Nyhedsbrev”.

 • BOS Schweiz, Zweierstrasse 38A, 8004 Zurich, Switzerland
 • Borneo Orangutan Survival Deutschland, Potsdamer Straße 99, 10785 Berlin, Germany
 • Save The Orangutan P.O. Box 166 Chepstow, NP16 9BH, United Kingdom
 • Red Orangutangen, Amagertorv 13, 3. 1160 København K, Danmark
 • Save the Orangutan Sweden, C/O Karlén & Stavegre Arenavägen 41, S-121 77, Sweden
 • Borneo Orangutan Survival (BOS) Australia, PO Box 3916 Mosman NSW 2088, Australia

 

ELIGIBILITY

Konkurrencen er åben for alle der er juridisk myndige i deres hjemland på tidspunktet for tilmelding. Alle deltagere skal være mindst 18 år gamle.

Medarbejdere, praktikanter eller frivillige hos BOSF eller dennes partnere, eller deres nære familiemedlemmer, kan ikke deltage i konkurrencen.

Ved deltagelse i konkurrencen erklærer deltageren, at han/hendes deltagelse ikke er i strid med gældende lovgivning eller regler i deres hjemland, eller at love eller regler skulle forhindre dem i at modtage præmien.

BOSF forbeholder sig retten til at annullere tilmeldinger, hvis gældende lovgivning eller regler i deltagerens hjemland skulle forhindre BOSF eller dennes Partnere i at gennemføre konkurrencen.

 

Varighed

Konkurrencen begynder kl. 08.00 UTC/GMT +7 d. 1. oktober 2017 og afsluttes kl. 23.59 UTC/GMT +7 d. 31. oktober 2017. Tilmeldinger før eller efter denne periode vil ikke indgå i konkurrencen.

 

Tilmelding

Deltagere bekræfter deres samtykke og accept af Konkurrencebetingelserne ved at klikke denne af i tilmeldingsformularen. Med deres godkendelse erklærer deltageren, at oplysningerne der er givet er korrekte. Følgende information kræves ved deltagelse: fornavn, efternavn, e-mailadressen og hjemland, samt eventuelt telefonnummer. Angivelse af telefonnummer er frivilligt. Persondata indsamles og behandles i overensstemmelse med Privatlivspolitikken.

Ved at klikke i boksen omhandlende alder, bekræfter deltageren at være over 18 år gammel og er juridisk myndig i sit hjemland på det tidspunkt vedkommende tilmelder sig, og accepterer Konkurrencebetingelserne samt Privatlivspolitikken.

BOSF forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger, der ikke er i overensstemmelse med Konkurrencebetingelserne eller hvis informationerne angivet ved tilmelding ikke præcise eller korrekte.

 

Præmien

Præmien er en rejse til Indonesien og bevidne udsættelsen af en orangutang sammen med en medrejsende, der også lever op til Konkurrencebetingelserne. Udsættelsen vil overværes fra en båd for at undgå behovet for karantæne. Præmien gælder for to personer og inkluderer følgende:

→ 1 x 2 Tur/retur flybilletter fra vinders hjemby til Jakarta;

→ 1 x 2 Flybilletter fra Jakarta til Balikpapan;

→ 1 x 2 Flybilletter fra Balikpapan til Palangka Raya;

→ 1 x 2 Flybilletter fra Balikpapan til til Jakarta;

→  alle associerede omkostninger i forbindelse med udsættelsen af en orangutang på Salat Island; og

→  alle udgifter til logi, transport og udgifter til kost i forbindelse med turen under rejsen.

Den udkårne vinder og hans/hendes medrejsende er selv ansvarlige for alle øvrige udgifter forbundet med rejsen samt eget løbende forbrug.

Præmien kan ikke ombyttes og skal modtages som tilbudt. Vinderen og dennes medrejsende kan ikke bede om kontant udbetaling eller en alternativ præmie. BOSF forbeholder sig retten til at give en alternativ præmie med tilsvarende eller mindre værdi, hvis præmien ikke kan realiseres.

Det er vinderens eget ansvar at sikre egen rejseforsikring. Det er ligeledes vinderens ansvar at sikre, at han/hun har modtaget alle anbefalede vacciner inden afrejse. Egne vacciner i forbindelse med rejsen bekostes af vinderen og dennes medrejsende.

 

SPONSORATER

Flybilletter samt logi, der er en del af præmien for denne konkurrence, kan være sponseret af en tredjepart. Konkurrencen i sig selv er dog ikke sponseret af, administreret af eller på anden måde associeret til Facebook, Instragram, Twitter eller Youtube.

 

UDVÆLGELSE AF VINDER

Ved afslutning af konkurrencen kl. 23.59 UTC/GTM +7 d. 31. Oktober 2017, vil BOSF udvælge en tilfældig vinder inden for 5 dage efter afslutningen. Den udvalgte vinder vil få besked på e-mail. Vinderen accepterer, at han/hun annonceres på konkurrencens hjemmeside i forbindelse med udnævnelsen, på nyhedsbrevet, der sendes ud i forbindelse med annoncering af vinderen, samt på sociale mediekanaler styret af BOSF og deres Partnere – Med oplysninger om fornavn, efternavn og hjemland. Vinderen accepterer og godkender, at fotos der tages under rejsen af han/hende samt medrejsende må bruges på konkurrencens hjemmeside, nyhedsmails, samt sociale mediekanaler for BOSF og deres Partnere.

Udvælgelsen af vinderen er endelig. Deltagere kan og må ikke protestere eller klage over denne udvælgelse mod BOSF eller deres Partnere.

 

KRAV TIL VINDEREN

Den udvalgte vinder skal udfylde og returnere en bekræftelse på sin berettigelse til præmien, samt dokumentere sin alder og myndighed inden for 7 (syv) arbejdsdage. Hvis vinderen ikke svarer rettidigt på denne forespørgsel kan en alternativ vinder blive udvalgt. Hvis denne ikke svarer rettidigt på nogen måde, vil præmien annulleres.

Den udvalgte vinder skal dokumentere, at vedkommende ejer den angivne e-mail. I tilfælde om uenighed om ejerskab af e-mail vil den formelt anførte indehaver blive betragtet som ejeren.

 

NYHEDSBREV

Ved deltagelse i konkurrencen vil deltageren automatisk blive tilmeldt som abonnent på nyhedsbreve fra enten BOSF eller en af deres Partnere, afhængigt af deltagerens hjemland. Deltagere kan til enhver tid afmelde deres abonnement på nyhedsbrevet. Derfor accepterer deltagere at deres persondata – fornavn, efternavn, e-mail og hjemland, samt evt. telefonnummer – videregives til BOSF’s partnere vist herunder, og at BOSF og deres Partnere må anvende data til at opdatere deltagere om konkurrencens forløb, informere om projekter og aktiviteter, samt henvende sig til deltageren om mulighed for økonomisk bidrag.

 • BOS Schweiz, Zweierstrasse 38A, 8004 Zurich, Switzerland
 • Borneo Orangutan Survival Deutschland, Potsdamer Straße 99, 10785 Berlin, Germany
 • Save the Orangutan P.O. Box 166 Chepstow, NP16 9BH, United Kingdom
 • Red Orangutangen, Amagertorv 13, 3. 1160 København K, Danmark
 • Save the Orangutan, Box 49052 100 28 Stockholm, Sweden
 • Borneo Orangutan Survival (BOS) Australia, PO Box 3916 Mosman NSW 2088, Australia

 

GENERELLE VILKÅR

BOSF forbeholder sig retten til at annullere eller aflyse konkurrencen uden varsel i tilfælde af uforudsete udfordringer Dette gør sig særligt gældende, hvis konkurrencen ikke kan afholdes som planlagt; f.eks. grundet tekniske eller juridiske årsager, der påvirker konkurrencens forløb.

BOSF og deres Partnere forbeholder sig retten til at udelukke enhver fra konkurrencen, der opgiver falske oplysninger, bryder konkurrencebetingelserne eller søger at ødelægge eller manipulere med konkurrencen.

Ved tilmelding erkender deltagere, at de vil holde BOSF og deres Partnere, samt deres medarbejdere, skadesløse mod ethvert krav som følge af deltagelse eller afholdelse af konkurrencen. Ydermere vil deltagere afholde sig fra at gøre krav på godtgørelse eller anden kompensation, inklusiv direkte eller indirekte skader.

 

TVISTER

Deltagere accepterer at alle tvister, krav og årsager til handling, der opstår som følge af eller forbundet med ovennævnte konkurrence eller præmie, skal løses individuelt uden at benytte sig af nogen form for klagesag og udelukkende af den relevante domstol i Jakarta, Indonesien.

Alle uenigheder vedrørende rigtigheden, fortolkningen eller juridisk gyldighed af disse betingelser, deltageres rettigheder og forpligtigelser, eller BOSF’s rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med konkurrencen, afgøres i overensstemmelse med Indonesisk Lovgivning.

 

KONTAKT

Alle spørgsmål, kommentarer eller klager bedes henvendt til freedom@orangutan.or.id.

Borneo Orangutan Survival Foundation

Jalan Papandayan No. 10 Bogor 16151

West Java, Indonesia

www.orangutan.or.id